Edukacja

Dla ciekawych świata i pasjonatów

Studenci mogą dziś się kształcić m.in. na kierunkach przygotowujących ich do pracy nad nowymi rozwiązaniami biotechnologicznymi
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Konwersja energii odnawialnej, płeć kulturowa, i neurokognitywistyka – to tylko niektóre ciekawe propozycje uczelni wyższych. Coraz więcej młodych ludzi wybiera nietypowe kierunki
Politechnika Lubelska przyciąga młodzież specjalnością konwersja energii odnawialnej, którą można studiować na kierunku fizyka techniczna. Są to studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Podstaw Techniki. Trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studenci będą mieć możliwość ukończenia dodatkowej specjalizacji nauczycielskiej, dającej uprawnienia do nauczania fizyki. Dla żaków przygotowano 60 miejsc. – Studia proponowane są osobom, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu energetyki słonecznej, hydroenergetyki, geotermii, ogniw paliwowych, technologii pozyskiwania z biomasy i biopaliw – mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.
Lotnictwo i kosmonautyka to jeden z najnowszych i bardzo obleganych kierunków studiów w Polsce. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oferuje Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. – Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów dla nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz innych gałęzi przemysłu pracujących na rzecz lotnictwa i kosmonautyki. Kształcenie na tym kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla projektantów i użytkowników statków powietrznych – mówi Anna Worosz z biura ds. karier i promocji Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskują kwalifikacje z zakresu budowy, użytkowania sprzętu lotniczego oraz komputerowych systemów sterowania samolotów. Na tym kierunku można wybrać jedną spośród czterech specjalności: samoloty, pilotaż, silniki lotnicze i awionika. Zajęcia z zakresu lotnictwa odbywają się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, a przygotowanie szybowcowe w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. [srodtytul]Rzeszów dla informatyków[/srodtytul]
Już od października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako pierwsza uczelnia w Polsce otwiera specjalizację marketing interaktywny na studiach uzupełniających magisterskich. – Studia uzupełniające są rozszerzeniem naszej oferty edukacyjnej i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku. Praca w branży interaktywnej to szansa dla młodych ludzi na dynamiczną i szalenie interesującą karierę. Co ważne, wśród wykładowców są również pracownicy największych polskich agencji interaktywnych oraz serwisów, współpracownicy RAII – mówi Mateusz Tułecki z Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ, pomysłodawca RAII i opiekun kierunku. Studia będą trwały cztery semestry (dwa lata). Studia stacjonarne kosztują ok. 4400 zł za rok, a zaoczne 3750 zł. [srodtytul]W Warszawie neurokognitywistyka[/srodtytul] Specjalność neurokognitywistyka można studiować na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. To studia magisterskie jednolite. Neurokognitywistyka to nowatorska specjalność, która łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu oraz informatyką i modelowaniem sieci neuronalnych. To niejedyna ciekawa specjalność w SWPS. W ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych można się zapisać na specjalizację płeć kulturowa. Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy w miejscach, w których wyczulenie na kwestie równouprawnienia płci jest konieczne. Rośnie zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane pod kątem umiejętności analitycznego i praktycznego myślenia na temat równości i różnorodności w naszym kraju. Została uruchomiona w roku akademickim 2007/2008 i jest kontynuacją specjalizacji męskość i kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, która przez trzy lata znajdowała się w ofercie Wydziału Psychologii. – Skierowana jest głównie do studentów kulturoznawstwa, dziennikarstwa, filozofii, politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych oraz studentów psychologii w języku angielskim – mówi Natalia Osica, specjalista ds. PR z działu marketingu uczelni. Specjalizacja cieszy się dużą popularnością. – Podejmuje ważną problematykę społeczno-kulturowych uwarunkowań związanych ze zróżnicowaniem płci. Jej celem jest przeanalizowanie pozycji kobiet we współczesnej Polsce pod kątem barier, jakie ze względu na płeć napotykają w realizowaniu się w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, rodzinnym i innych sferach aktywności – mówi dr Joanna Mizielińska prowadząca zajęcia na specjalizacji płeć kulturowa. Według dr Mizielińskiej unijne standardy przyjęte przez Polskę w momencie wstępowania do Unii Europejskiej obejmują kwestię równego statusu kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach i etapach decyzji politycznych. – Choć pod względem prawnym nasze ustawodawstwo zostało dostosowane do wymogów Unii, w praktyce wciąż mamy do czynienia z nierównością płci na rynku pracy, w domu, w polityce, edukacji. Częściowo za ten stan rzeczy odpowiedzialne są wciąż pokutujące stereotypy płci, których zmiana nie nastąpi, dopóki nie zmieni się nastawienie społeczne. To zaś wymaga zaangażowania i pracy wykwalifikowanych osób. Studenci specjalizacji płeć kulturowa mogą nie tylko stać się konkurencyjnymi kandydatami na rynku pracy, ale też przyczynić się do zmian społecznych, które przyniosą dalsze poszerzanie pola równości i wolności dla wykluczonych i dyskryminowanych dotychczas grup – dodaje. Prawo mniejszości to kolejna specjalizacja SWPS, można ją studiować na Wydziale Prawa. Jest ściśle powiązana z prawem, rusza od tego roku akademickiego. – Problem mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, religijnych, a nawet seksualnych należy do tych zagadnień, do których prawo międzynarodowe, także w systemie Unii Europejskiej oraz Rady Europy, przywiązuje bardzo dużą wagę. Tych kwestii dotyczą także liczne akty normatywne prawa polskiego. Prawo mniejszości sytuuje się na pograniczu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy i zabezpieczeń społecznych, cywilnego, a nawet rodzinnego. W trakcie studiów przekażemy wiedzę dotyczącą uregulowań europejskich i polskiego prawa wewnętrznego – mówi prof. dr hab. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa SWPS. Prawnicy specjalizujący się w dziedzinie prawa mniejszości znajdą zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej oraz organach stojących na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa. Rekrutacja trwa do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc. Opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł. Zapisując się do 31 lipca, można skorzystać z promocji. Semestr studiów w trybie stacjonarnym kosztuje 3170 zł, a niestacjonarnym 2185 zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL