Trzeba w terminie wnioskować o dodatkowy urlop macierzyński

www.sxc.hu
Pominięcie formalności może pozbawić pracownika ekstramacierzyńskiego
Warunkiem skorzystania z dodatkowych dni na opiekę nad niedawno narodzonym dzieckiem jest złożenie odpowiednio wcześnie wniosku do pracodawcy w tej sprawie.Artykuł 182[sup]1 [/sup]§ 3[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037] k.p[/link]. określa, że pracownica składa go na piśmie nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowych tygodni opieki. Szef ma obowiązek go uwzględnić.Moment złożenia wniosku ma zasadnicze znaczenie dla udzielenia dodatkowego urlopu. Pracownik może złożyć wniosek wcześniej niż ustawowy siedmiodniowy termin.Sytuacja komplikuje się, gdy wniosek trafi do szefa z opóźnieniem. Ze stanowiska resortu pracy wynika, że wniosek o dodatkowy urlop złożony po terminie nie wiąże pracodawcy, choć może być uwzględniony. Jeżeli pracodawca się nie zgodzi, oznaczać to będzie utratę prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nie jest bowiem możliwe skorzystanie z niego w inn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL