Dane gospodarcze

Wzrost płac rozczarowuje

Fotorzepa, MW Michał Walczak
W listopadzie przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,3 proc. w skali roku i wynosiło 3404 zł. Analitycy oczekiwali jednak, że płace wzrosną o 2,9 proc.
W ujęciu miesięcznym płaca wzrosła o 2,8 proc.
- Dane o płacach były gorsze niż oczekiwał rynek. Prognozy były obarczone niepewnością związana z premiami w górnictwie i dane sugerują, że tych premii nie było, albo były wypłacane w bardzo ograniczonym stopniu; możliwe, że były one przeniesione na grudzień - mówi Monika Kurtek, starsza ekonomistka Banku BPH. GUS poinformował także, że w listopadzie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 2,2 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca nie zmieniło się pozostając na poziomie 5,27 mln osób.
- Dane o zatrudnieniu są nieco lepsze od oczekiwań rynku. Mniejsze tempo spadku sugeruje nieznaczną poprawę, czemu sprzyja stabilizacja w przemyśle, a przemysł to około 45 procent całego sektora przedsiębiorstw - dodała Kurtek.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA