Organ podatkowy powinien udzielić jednoznacznej odpowiedzi

Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
Minister finansów nie może w udzielanych interpretacjach poprzestawać na ogólnym sformułowaniu o nieprawidłowości stanowiska strony w zakresie interpretacji przepisów. Skutkuje to niejednoznacznością rozstrzygnięcia
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2009 r., (I SA/Gd 553/09)[/b].[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Spółka jawna złożyła do ministra finansów wniosek o udzielenie interpretacji. Chodziło o możliwość zastosowania 7-proc. stawki VAT do świadczonych usług budowlanych. Spółka jest generalnym wykonawcą wielorodzinnego budynku mieszkalnego.Pytała, czy całość usług budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego (części podziemnej i nadziemnej), w tym budowa części podziemnej z miejscami postojowymi, może być opodatkowana stawką 7 proc.Izba skarbowa, która wydała interpretację, stwierdziła, że od 1 stycznia 2008 r. 7-proc. stawka VAT znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do robót polegających na realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.Jeżeli zatem umowy odnoszą się do budynku sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 jako całości, kompleksowe roboty budowlano-monta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL