Arbitraż w Unii Europejskiej: fakty i mity

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Głosy całkowicie kwestionujące zasadność uregulowania relacji między sądownictwem polubownym a powszechnym wydają się nietrafne – uważa Michał Jochemczak, radca prawny w zespole postępowań sądowych kancelarii Salans
Upowszechnił się pogląd, że [b]orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie West Tankers (C 185/07)[/b] i propozycje Komisji Europejskiej dotyczące sądownictwa polubownego (zawarte w raporcie Komisji oraz zielonej księdze na temat stosowania rozporządzenia Rady WE w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – dalej: rozporządzenie 44/2001) stanowią zagrożenie dla przyszłości arbitrażu w państwach Unii Europejskiej.Dominuje przy tym przekonanie, że West Tankers sprzyja praktyce obstrukcji postępowań arbitrażowych polegającej na wytaczaniu w tej samej sprawie powództw w korzystniejszej, według jednej ze stron, jurysdykcji (tzw. torpedo actions). Nie kwestionując trafności tych twierdzeń, wydaje się jednak, że niedokonywanie jakichkolwiek zmian w zakresie relacji sądownictwa powszechnego wobec arbitrażu nie uwzględnia skutków wynikających z West Tankers. Z kolei pojaw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL