Odszkodowanie także dla podwładnego uznanego za niesubordynowanego

www.sxc.hu
Jeśli zwolniony dyscyplinarnie udowodni przed sądem niesłuszność decyzji szefa o zwolnieniu, to zakład pracy powinien wypłacić mu należności wynikające z porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi
Taki wniosek płynie z [b]wyroku Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2009 r. (I PK 283/08). [/b]W analizowanej przez sąd sprawie pracownik po 13 latach stracił posadę. Stało się tak, bo jego pracodawca uznał, że swoim zachowaniem naruszył obowiązki pracownicze w sposób ciężki.A zgodnie z art. 52 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] [b]pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika[/b] m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. To jednak nie zakończyło sprawy.[srodtytul]Droga sądowa...[/srodtytul]Zwolniony, nie zgadzając się z decyzją pracodawcy, postanowił się odwołać do sądu pracy. Dlatego złożył stosowny pozew. Sąd pierwszej instancji stwierdził bezprawność rozwiązania umowy o pracę. W efekcie takiego rozstrzygnięcia zakład pracy zaproponował zwolnionemu zatrudnienie na dotychczasowych warunkach.Ale strony ni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL