Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego nie są kosztem

www.sxc.hu
Podniesienie kapitału zakładowego nie powoduje powstaniaprzychodu opodatkowanego CIT. Tym samym podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony w związku z podniesieniem kapitału zakładowego nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu
[b]Tak orzekł WSA w Gliwicach 9 listopada 2009 r. (I SA/ Gl 341/09).[/b]We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych spółka pytała, czy poniesione przez nią wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego, konkretnie o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)[/link], mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu.W ocenie spółki wydatki zostały poniesione w celu zachowania źródła przychodu i spełniają przesłanki z art. 15 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link], zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania bądź zabezpieczenia jego źródła, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 tej ustawy.Spółka podkreśliła, że jako koszt uzyskania przychodu traktowane są również wydatki pośrednie, których nie można przyporządkowa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL