Przymusowy wykup akcji bez PCC

www.sxc.hu
Przymusowy wykup akcji jako odrębna i specyficzna instytucja uregulowana wyłącznie w kodeksie spółek handlowych nie może być utożsamiany z umową sprzedaży
Ustawowy katalog czynności opodatkowanych PCC jest wyliczeniem zamkniętym, skoro więc taka transakcja nie została w nim wymieniona, nie podlega PCC.[b]Tak orzekł NSA 28 października 2009 r. (II FSK 870/08).[/b]Walne zgromadzenie spółki akcyjnej podjęło uchwałę o przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (tzw. squeeze out).W wyniku wykupu część akcji nabyła spółka A będąca akcjonariuszem większościowym. Zwróciła się do organów podatkowych z pytaniem, czy w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu przymusowego wykupienia akcji powstanie po jej stronie zobowiązanie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).Jej zdaniem nie, bo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]ustawy o PCC[/link] opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży, do której nie można zakwalifikować przymusowego wykupu akcji.Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że przymusowy wykup akcji mieści...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL