Spłata odsetek możliwa w formie przeniesienia własności udziałów

Fotorzepa, bartosz jankowski Bartosz Jankowski
Spłata pożyczki wraz z odsetkami w formie przeniesienia praw własności jest prawnie dozwolona. Takie odsetki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
[b]Tak orzekł WSA w Olsztynie 28 października 2009 r. (I SA/ OL 609/09).[/b]Spółka zawarła ze swoim kontrahentem kilka umów pożyczki. Termin spłaty niektórych pożyczek został przesunięty w aneksach do umów. W odniesieniu do kolejnych umów pożyczkodawca odmówił zgody na przedłużenie terminu spłaty, więc spółka podpisała z nim umowę cywilnoprawną, zgodnie z którą spłaciła dług (pożyczkę wraz z odsetkami) przez przeniesienie części swoich udziałów na pożyczkodawcę.We wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała, czy w takiej sytuacji odsetki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.Jej zdaniem nie ma w tym wypadku zastosowania ograniczenie w ujmowaniu w kosztach podatkowych zapłaconych odsetek, związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją, bo pożyczkodawca nie jest jej udziałowcem. Zwolnienie się z obowiązku spłaty pożyczek wraz z odsetkami przez przeniesienie własności udziałów należy uznać za formę spłaty odsetek.Spółk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL