Nie ma zaliczek od wynagrodzenia spółki za zarządzanie

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Spółka kapitałowa, która zleca wykonanie usług zarządzania spółce jawnej, nie będzie zobowiązana do poboru zaliczek na PIT od wypłacanego jej wynagrodzenia. Nie jest to bowiem przychód z działalności wykonywanej osobiście przez wspólników
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 6 listopada 2009 r. (I SA/ Wr 1484/09).[/b]Spółka kapitałowa zamierzała zlecić wykonanie usług zarządzania spółce jawnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Przychód z tytułu tej umowy miał być dzielony pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.W celu ułatwienia wykonywania umowy zarządzania spółka kapitałowa zamierzała udzielić prokury jednemu lub wszystkim wspólnikom spółki jawnej. W związku z tym pytała, czy będzie zobowiązana pobierać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na PIT od należności wypłacanych spółce jawnej (na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link]).Jej zdaniem handlowa spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie przychodem spółki, a nie konkretnego wspólnika.Org...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL