Czynsz nie zwiększa wartości inwestycji

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu nie zwiększa wartości realizowanej na nim inwestycji. Może być kosztem podatkowym w momencie poniesienia tego wydatku. Również organy podatkowe przyjmują obecnie takie stanowisko, choć wcześniej miały inne zdanie
[b]Spółka z o.o. dzierżawi grunt od swojego głównego udziałowca (osoby fizycznej). Buduje na nim budynek na swoją siedzibę. Czynsz jest ustalony w sposób rynkowy i płacony co miesiąc.Czy należy doliczyć go do wartości początkowej budynku, czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych?[/b] – pyta czytelnik.Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (będącą podstawą naliczania amortyzacji) uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link]).Jest to wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL