Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania urlopu macierzyńskiego nauczycielce przebywającej na urlopie zdrowotnym

Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej wyraża następującą opinię:
zgodnie z art. 73 ust. 1, ust 8 i ust. 10 ustawy – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=82E94236DED2D63A3F951D575F2F8FBC?id=182007]Karta Nauczyciela[/link], dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.
Urlop macierzyński jest odrębnym uprawnieniem pracownika związanym z rodzicielstwem, przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 180 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8DA47FD32E482AB8BFF1D879E823553C?id=76037]Kodeksu pracy[/link]. Termin urlopu macierzyńskiego jest ściśle określony, i może być udzielony na co najmniej 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu bądź po porodzie w całości lub części niewykorzystanej przed porodem. Pracownica po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z pozostałej jego czę?ci. W tym przypadku jednak, do złożonego pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z czę?ci urlopu macierzyńskiego musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika. [b] Podsumowując, w świetle wyżej przytoczonych przepisów Departament Strategii wyraża opinię, iż w przypadku nauczyciela który w trakcie urlopu zdrowotnego przechodzi na urlop macierzyński, urlop zdrowotny powinien być automatycznie zakończony.[/b] Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada kompetencji w zakresie interpretacji przepisów prawa w związku z czym wydawane opinie nie są wiążące.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL