Zadania

Tylko zajęcia dodatkowe mogą być odpłatne

www.sxc.hu
Czy rada gminy może wprowadzić w uchwale opłatę miesięczną za korzystanie z punktów przedszkolnych? Środki tak pozyskane miałyby zostać przeznaczone na zakup pomocy naukowych niezbędnych w placówkach.
Zasady tworzenia punktów przedszkolnych określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ECDCE7AE4A0958484C205F4EDC47D356?id=175841]ustawy o systemie oświaty[/link]. Nie zawierają one jednak żadnych postanowień dotyczących zasad pobierania opłat za pobyt dziecka w takiej placówce.
Dlatego należy stosować te, które określają zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zgodnie z art. 14 ust. 5 opłaty takie ustala rada gminy. Jednocześnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 wynika, że opłaty takie mogą być pobierane jedynie za zajęcia wychodzące poza podstawę programową nauczania przedszkolnego.
Tak samo jest w punktach przedszkolnych, w których miesięczne opłaty mogą być pobierane jedynie za zajęcia dodatkowe (nauka języków obcych, rytmika), które nie odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej, która dla punktów przedszkolnych wynosi trzy godziny. Z powyższego wynika również, że nie można ustalić innych opłat, np. na zakup dodatkowego wyposażenia punktu przedszkolnego czy pomocy naukowych. Podstawa prawna:– art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ECDCE7AE4A0958484C205F4EDC47D356?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL