Orzecznictwo

Sponsoring firmy nie może służyć reklamie jej towarów

www.sxc.hu
Pierwsza w Polsce sprawa o charakter sponsoringu w telewizji trafiła do sądu
Po rozprawie z 9 grudnia 2009 r. wojewódzki sąd administracyjny ma rozstrzygnąć, czy ośmiosekundowy spot spółki US Pharmacia: „Program sponsoruje producent leku Apap Noc. Apap Noc – teraz także w dużym opakowaniu. Zwalcza ból i ułatwia zasypianie", stanowi sponsoring czy reklamę.
Spoty informujące, kto zaprasza na program i go sponsoruje, pojawiają się w radiu i TV coraz częściej. Ale mimo że w ustawie o radiu i telewizji znalazła się definicja sponsorowania, nie bardzo wiadomo, jak je odróżnić od reklamy. Zdaniem głównego inspektora farmaceutycznego [b]wiele firm próbuje właśnie przez sponsoring ominąć rygorystyczne przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące reklamy środków leczniczych.[/b] Znamienny wydaje się przy tym fakt, że chociaż GIF wydał już kilkadziesiąt decyzji nakazujących firmom farmaceutycznym natychmiastowe zaprzestanie reklamy leków, tylko US Pharmacia zaskarżyła taką decyzję do sądu.
W skardze i podczas rozprawy w WSA pełnomocnicy firmy przekonywali, iż spot jest wskazaniem sponsorskim, informującym o jej produktach. Taka praktyka jest powszechna we wskazaniach wszelkiego rodzaju towarów („Na program zaprasza producent kawy dla koneserów Davidoff Cafe", „Sponsorem programu jest producent przyprawy uniwersalnej Knorr Delikat", „Przyjemnego oglądania życzy producent nowego wafelka z błonnikiem Princessa Vitale") i nie ma podstaw, aby produkty lecznicze stanowiły wyjątek od tej zasady. Z art. 4 pkt 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=051578B9BDE3E01F7BE466F0046CC317?id=175758]ustawy o radiofonii i telewizji[/link] wynika, że sponsorowaniem jest finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy, nazwy, firmy, towaru lub usługi. Spot US Pharmacia miał służyć podniesieniu renomy produkowanego środka leczniczego. Przedstawicielka GIF akcentowała natomiast, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy spot jest reklamą, ma jego treść, a nie nazwa czy umiejscowienie w bloku emisji. Sponsoring jest instrumentem promocji odrębnym od reklamy. Jego celem jest kreowanie wizerunku rynkowego sponsora, podczas gdy w spocie US Pharmacia zamieszczono informacje odnoszące się do produktu, a nie do producenta. Jest to więc zachęta do zakupu, czyli reklama, która wykracza poza ramy wskazania sponsorskiego. Wyrok w tej precedensowej sprawie sąd ogłosi w przyszłym tygodniu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL