L-4 trzeba szybko dostarczyć do kadr

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski Bartłomiej Żurawski
[b]Pracownik uległ wypadkowi podczas weekendowego wyjazdu w góry. Był przez dziesięć dni nieobecny. Zwolnienie przyniósł nam dopiero po 14 dniach, bo omyłkowo zostawił je w hotelu, gdzie mieszkał na wyjeździe, i czekał na przesyłkę z dokumentem. Czy podwładnemu możemy wypłacić niższy zasiłek?[/b]Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony musi dostarczyć nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków.Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25 proc. wysokości zasiłku przysługującego za okres od óci do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.Za takie nie można uznać tych opisanych przez czytelnika.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– art. 62 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL