Urlopowe wypłacamy na nowych zasadach

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nawet gdy pracownik ma pół etatu, to nie ma podstaw, aby ekwiwalent za jeden dzień jego wakacji dzielić przez cztery godziny. Jest jednak przepis, który każe obniżyć współczynnik ekwiwalentowy w stosunku do wymiaru zatrudnienia
Tak wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)[/link].[b]Od 3 listopada obowiązuje ono w znowelizowanej wersji. Opisujemy szczegółowo najważniejsze zmiany.[/b][srodtytul]Ważny stan konta[/srodtytul]Pobory uzyskane czy wypłacone? To pytanie dręczyło tych, którym przyszło liczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop ze składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc.Z przepisów wynikało, że te pobory uwzględnia się w przeciętnej, miesięcznej wysokości uzyskanej przez pracownika w trzech miesiącach poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Wątpliwości pracodawców budziło słowo „uzyskane”, bo [b]Inspekcja Pracy interpretowała je jako „wypłacone” (s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL