Sędziowie i sądy

Cięcia pensji w sądach i prokuraturach

www.sxc.hu
Zmiany dotyczą przeszło 46 tys. pracowników. Stracą oni status urzędników państwowych i łatwiej będzie ich zwolnić
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany dla pracowników i urzędników zatrudnionych w sądach i prokuraturach wszystkich szczebli. Przede wszystkim chce pozbawić ich statusu pracowników urzędów państwowych.
[srodtytul]Bez prawa do strajku[/srodtytul] – Mało który z pracowników sądów i prokuratury zdaje sobie z tego sprawę, ale ministerstwo szykuje im bardzo niekorzystne zmiany – komentuje Mateusz Wolny, prokurator z Bielska-Białej, członek komisji rewizyjnej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. – Pod płaszczykiem wprowadzenia do sekretariatów sądów i prokuratur nowatorskiego zarządzania kadrami zamierza się znacznie obniżyć status i osłabić ochronę stosunku pracy tych osób. A obowiązki nadal będą takie same.
Przykładowo w art. 21 ust. 2 przewiduje się, że kiedy zostaną zwykłymi pracownikami, nie będą mogli strajkować ani uczestniczyć w akcjach zakłócających funkcjonowanie sądu lub prokuratury. Sami zainteresowani podejrzewają, że ten zapis trafił do projektu po tym, jak wystąpili do MS z apelem o podniesienie rażąco niskich płac. W razie niespełnienia ich postulatów zagrozili ogólnopolskim protestem. – Zakaz protestów pracowników sądów i prokuratur jest sformułowany nieostro i moim zdaniem z tego powodu wątpliwa jest jego zgodność z konstytucją – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Wątpliwości budzi także zwiększenie częstotliwości obowiązkowej oceny tych pracowników (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy). Tym bardziej że w razie oceny negatywnej mogą stracić pracę. [srodtytul]Dodatek zamiast premii[/srodtytul] Zdaniem ekspertów pozbawienie tych pracowników statusu urzędników państwowych pozwoli na swobodniejsze kształtowanie ich wynagrodzeń. Pierwsza przymiarka do obniżenia zarobków tych pracowników znalazła się w projekcie przygotowanym przez resort. Według jego autorów zniknie premia, którą dotychczas dostawali w praktyce wszyscy pracownicy sądów i prokuratury. Zastąpi ją dodatek motywacyjny przyznawany wyłącznie wyróżniającym się pracownikom raz na kwartał. Wielu obawia się, że po zmianach te ekstrapieniądze otrzymają wyłącznie ulubieni pracownicy kierownika sekretariatu. Ci mniej lubiani, choć sumienni, zostaną z niczym. Dużo mniej korzystne mają być także zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Przysługują one takim pracownikom po co najmniej 20 latach pracy, w wysokości 75 proc. wynagrodzenia, i rosną wraz z długością stażu (osoby z 45-letnim stażem pracy mogą liczyć na nagrodę jubileuszową w wysokości czterokrotności swojego wynagrodzenia). Dotychczas przepisy ustawy nie zakazywały wliczania do stażu wszystkich okresów zatrudnienia, nawet jeśli przypadały one poza wymiarem sprawiedliwości. Po zmianach do stażu będzie się wliczał jedynie okres pracy w prokuraturze lub sądzie, a także w państwowym arbitrażu gospodarczym, państwowych biurach notarialnych, kolegiach do spraw wykroczeń oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Takie same ograniczenia dotkną dodatków za wysługę lat. Teraz projekt trafi do konsultacji międzyresortowych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2010 r. [ramka] [b]Komentuje prof. Jakub Stelina, kierownik Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim [/b] Pozbawienie pracowników sądów i prokuratury statusu pracowników urzędów państwowych spowoduje, że rząd będzie miał większą swobodę w kształtowaniu ich wynagrodzeń, a zatrudnieni w sądach i prokuraturach nie będą mogli powołać się na to, że są gorzej traktowani od innych urzędników państwowych. Zmiany dotkną także osób, które do 1994 r. uzyskały status urzędnika mianowanego. Nie jest to zbyt duża grupa, zapewne kilkaset osób. Po zmianie przepisów stracą one specjalną ochronę przed zwolnieniem i inne przywileje przysługujące mianowanym.[/ramka] [ramka] [b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/12/09/ciecia-pensji-w-sadach-i-prokuraturach/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL