Orzecznictwo

Opłata targowa do poprawy

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Na podstawie obecnego brzmienia przepisów nie sposób ustalić, czym różni się handlowanie na targowisku pod dachem od sprzedaży w budynku
Tymczasem od tego zależy, czy sprzedaż podlega opłacie targowej. Z tego powodu [b]Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 7/08) uznał dzisiaj (8 grudnia 2009 r.)[/b], że art. 15 ust. 2a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF2E51EBD5E15E022E5A02BB38F917FD?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] jest sprzeczny z konstytucją.
W praktyce najwięcej wątpliwości dotyczy hal, w których kupcy wynajmują stałe stoiska (działają więc na podobnych zasadach co sklepy). Trybunał wyjaśnił, że przepisy o opłacie targowej trzeba rozpatrywać w całości. Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ustęp 2 tego przepisu stanowi, że targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzi się handel, z zastrzeżeniem ust. 2a. W myśl tego ostatniego przepisu opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do organizowania targów, aukcji i wystaw.
Sprawa była wynikiem wniosku Rady Miejskiej w Rzgowie. Jej zdaniem art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z zasadami przyzwoitej legislacji, pewności prawa oraz zaufania obywateli do państwa i prawa. To dlatego, że poprzez swoją niejednoznaczną treść wywołuje stan niepewności prawa. Konsekwencją są duże rozbieżności w orzecznictwie sądów. Trybunał zgodził się, że sporny przepis jest niezgodny z konstytucją i prowadzi do sprzecznych interpretacji. Największe wątpliwości związane są z ustaleniem relacji między pojęciem budynku (części budynku) a targowiska pod dachem (które też jest uznawane za budynek). W efekcie dochodzi więc do wewnętrznej sprzeczności przepisu. TK uznał, że rozwiązaniem nie jest wskazywane w niektórych wyrokach odwołanie się do klasyfikacji środków trwałych. Tam również nie można bowiem znaleźć jednoznacznych kryteriów, na podstawie których można stwierdzić, czy handel odbywa się w budynku czy też na targowisku pod dachem. Trybunał dał parlamentowi aż 18 miesięcy na zmianę przepisu. To dlatego, że gdyby po prostu przestał on obowiązywać, można by dojść do wniosku, że opłacie targowej podlega wszelki handel (nawet ten w sklepach). Ustanowienie tak długiego okresu na nowelizację wynika także z faktu, że zdaniem TK warto rozważyć wprowadzenie nowej konstrukcji wszystkich regulacji dotyczących opłaty targowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL