Gorący mikroklimat to szczególne warunki pracy

www.sxc.hu
W papierni panują warunki gorącego mikroklimatu w pomieszczeniach. Czy jest to praca w warunkach szczególnych (nie ma jej w wykazie)? Czy jest wymagana ekspozycja czasu w tym środowisku?
Ustawa o emeryturach pomostowych wskazuje rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ustawy).Istotnie, praca w warunkach gorącego mikroklimatu nie jest wykazana w żadnym z załączników. Jednakże jest ona wskazana bezpośrednio w ustawie.Mianowicie art. 3 ust. 1 ustawy definiuje, że prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL