W zasiłku premia sprzed zmiany posady

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nie wyłączaj z podstawy tego świadczenia składnika pensji, który pracownik stracił po przejściu na inne stanowisko. Jeśli tylko został wypłacony w okresie wcześniejszych 12 miesięcy
[b]– Pracownica zmieniła stanowisko. W związku z tym nie przysługiwała jej już miesięczna premia regulaminowa, lecz premia roczna, która za rok 2009 będzie wypłacona dopiero w grudniu.Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego powinnam uwzględnić premię miesięczną, czy nie?[/b] – pyta czytelniczka.Wynagrodzenie za czas choroby, przysługujące pracownikowi na podstawie art. 92 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], ustala się na zasadach określonych dla zasiłku chorobowego.W opisanym przypadku należy zatem odnieść się do art. 36 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa zasiłkowa)[/link].[b]I roczne, i miesięczne[/b]Zgodnie z tymi przepisami podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne mies...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL