Inne konsekwencje podwyżki pensji minimalnej

www.sxc.hu
Wskutek podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienią się również:- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić 395,10 zł (nie może być bowiem niższa od kwoty stanowiącej 30 proc. minimalnej pensji, zgodnie z art. 18a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy systemowej[/link]),- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych – wzrośnie do 1317 zł (art. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294736]zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 237, poz. 1654)[/link],- wysokość minimalnego odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL