Komisja Europejska chce doprecyzować nowe prawo

www.sxc.hu
Ani unijne, ani polskie firmy nie wiedzą, jak po 1 stycznia 2010 r. prawidłowo wystawić fakturę i naliczyć VAT za usługę transgraniczną
Wszystko za sprawą nowych przepisów wspólnotowych (a dokładnie nowych art. 44, 45, 56, 58, 59 i art. 192a dyrektywy nr 112 regulującej kwestie podatku od towarów i usług), które zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku.Uzależniają one miejsce opodatkowania świadczonych usług od miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.Kłopot polega na tym, że ż[b]adne z tych pojęć nie zostało zdefiniowane. Oznacza to, że już wkrótce każdy kraj będzie je interpretować po swojemu, co może doprowadzić do chaosu.[/b] Jego skutkiem będzie brak opodatkowania albo podwójne opodatkowanie.[srodtytul]Dziurawe prawo[/srodtytul]W naszym przypadku chodzi o art. 28b nowelizacji ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332184]DzU z 2009 r. nr 195, poz. 1504[/link]).Przepis dostosowuje polskie regulacje do unijnych, ale podobnie jak one nie zawiera ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL