Finansowanie

Wskaźniki i kursy ważne dla kredytobiorców – jak je interpretować

Rzeczpospolita
• Do ustalenia oprocentowania banki przyjmują przeważnie 1-, 3- lub 6-miesięczne stawki depozytów międzybankowych. Pod koniec listopada stawka 3-miesięcznego WIBOR wynosiła 3,99 pkt. proc.
• Od kilku miesięcy stawki WIBOR są na podobnym poziomie, co powoduje, iż raty kredytów prawie się nie zmieniają (od czerwca bieżącego roku RPP nie zmieniła podstawowych stóp procentowych). • Podczas gdy w listopadzie stawka 3-miesięcznego WIBOR nie przekraczała poziomu 4 pkt. proc., w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowała się na poziomie średnim 6,7 pkt. proc.
• Stawki 3-miesięcznego LIBOR dla franka szwajcarskiego były na stałym poziomie w granicach 0,25 pkt. proc. (o 1,5 pkt. proc. niżej niż przed rokiem). W październiku wynosiła ona średnio 0,27 pkt. proc. • W ubiegłym miesiącu spadł średni kurs euro. Średnio w listopadzie wynosił 4,169 zł, a w październiku 4,212 zł. • Kurs franka szwajcarskiego wahał się od 2,71 do 2,83 zł i był o kilka groszy wyższy niż miesiąc wcześniej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL