Poradniki

Cenę gruntu ustala rzeczoznawca majątkowy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Podstawą aktualizacjiopłat rocznych jest przede wszystkim wartość rynkowa nieruchomości
Jeśli aktualizacja opłaty następuje z urzędu, koszty wyceny ponosi właściciel, a więc gmina czy Skarb Państwa.
W zasadzie w trakcie procedury aktualizacyjnej szczególną moc dowodową ma ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego. Wiąże ona generalnie organy prowadzące to postępowanie. Ekspertyza ma formę operatu szacunkowego. Powinien on zawierać podstawowe informacje o szacowanej nieruchomości oraz wskazywać sposób (proces) określania jej wartości.
Rzeczoznawca majątkowy szacujący wartość nieruchomości obowiązany jest opierać się przede wszystkim na wartości rynkowej danej nieruchomości. Nie jest to oczywiście pojęcie ścisłe. [b]Przyjmuje się, iż jest to najbardziej prawdopodobna cena do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych[/b], zakładając, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej, miały stanowczy zamiar zawarcia umowy i upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i wynegocjowania warunków umowy. Regulacje dotyczące wyceny nieruchomości są rozbudowane i dość skomplikowane. Kwestie szczegółowe normuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175039]rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego[/link] (DzU nr 207, poz. 2109 ze zm.). Podczas ustalania wartości nieruchomości gruntowej m.in. na potrzeby opłaty za użytkowanie wieczyste stosuje się tzw. podejście porównawcze. Podstawą do szacowania wartości rynkowej jest analiza cen transakcyjnych sprzedanych wcześniej nieruchomości. Opiera się ono zasadniczo na cenach transakcyjnych uzyskiwanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste podobnych do tej będącej właśnie przedmiotem wyceny. Uwzględnia się przy tym m.in. wysokość stawek procentowych opłat rocznych. To właśnie wycena gruntu jest głównym przedmiotem sporów między użytkownikami wieczystymi a reprezentantami właściciela gruntu (gminy, Skarbu Państwa). [ramka][b]To niestety kosztuje [/b] W razie skierowania sprawy do sądu użytkownika wieczystego obciąża wpis sądowy. Jeśli wezwany przez sąd do jego uiszczenia tego nie uczyni, sprzeciw nie będzie rozpatrzony i orzeczenie SKO stanie się wiążące. Wysokość wpisu zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli spornej opłaty rocznej. Wynosi ona 5 proc. wartości przedmiotu sporu, [b]nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.[/b] Tą wartością jest wysokość jednej opłaty rocznej. W razie wygranej możemy zażądać zwrotu tego wydatku oraz innych kosztów sporu. W razie przegranej zaś trzeba się liczyć z tym, że nie tylko nie otrzymamy zwrotu pieniędzy, ale jeszcze będziemy musieli zwracać koszty poniesione przez gminę.[/ramka] [ramka][b]Czytaj też:[/b] [ul] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,402322_Im_drozsza_nieruchomosc__tym_wyzsze_oplaty_roczne.html]Im droższa nieruchomość, tym wyższe opłaty roczne[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,402323_Najpierw_odwolanie__potem_sprzeciw_do_sadu_.html]Najpierw odwołanie, potem sprzeciw do sądu[/link][/li][/ul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL