Sprawdź, co się zmieni w ubezpieczeniach w 2010 r.

www.sxc.hu
W przyszłym roku czeka nas kilka nowości w rozliczeniach z ZUS. Składkę wypadkową trzeba będzie płacić za wszystkich zleceniobiorców. A zatrudniający w trudnych warunkach zapłacą dodatkową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zmiana, która dotknie najszerszej grupy osób, dotyczy obowiązku odprowadzania składki wypadkowej.Wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310534]ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy – Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609). [/link][b]Pomimo sprzeciwu pracodawców wprowadzono obowiązkową składkę wypadkową od zleceń i innych tego typu umów – bez względu na miejsce ich wykonywania.[/b]Zgodnie z nowym art. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link] obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu będą podlegać osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.Z tym że już od stycznia obligatoryjnie będą nim objęte wszystkie osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL