Fundusz jest gotowy na podpisywanie z pracodawcami umów antykryzysowych

www.sxc.hu
Po ustaleniach z przedsiębiorcą to FGŚP określa, na jaką pomoc i w jakiej wysokości może on liczyć, jeżeli wprowadza przestój ekonomiczny lub obniża wymiar czasu pracy załodze
Z niektórych rozwiązań pakietu antykryzysowego mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych. Ustawa z 1 lipca 2009 r. o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035, dalej pakiet antykryzysowy)[/link] zezwala im na zastosowanie przestoju ekonomicznego czy obniżenie wymiaru czasu pracy personelu do połowy etatu.Jeśli jednak chcą przy tym otrzymać wsparcie z pieniędzy publicznych, a taki przecież jest cel wprowadzenia tych rozwiązań, muszą podpisać umowę. Szczegółowo określa ona zasady wypłaty środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP lub fundusz) na częściowe zrekompensowanie uszczuplonych pensji pracowników lub udzielenie przedsiębiorcy świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.Kontrakt może także dotyczyć odroczenia terminu płatności należności dla FGŚ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL