Biznes

Orlen podpisał kolejną długoterminową umowę na dostawy ropy

Orlen zawarł właśnie kolejną wieloletnią umowę na dostawy surowca dorafinerii w Płocku. Tym razem stroną transakcji jest Mercuria Energy Trading z siedzibą w Genewie
Pośrednik dostarczy do Płocka za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń 4,8 mln ton rosyjskiej ropy naftowej typu rocznie. Umowa z dostawca będzie obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku. W określonych w umowie sytuacjach dostawy ropy mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska. Wartość kontraktu to około 8 mld dol. (czyli około 22,0 mld zł).
Orlen poinformował, że Mercuria dostarczyła w okresie od czerwca tego roku do dziś do Płocka ropę naftową o łącznej wartości około 8,32 mld dol. (czyli około 23 mld zł). Pod koniec listopada płocki koncern podpisał z firma Souz Petrolium trzyletnią umowę na dostawy ropy do Płocka. Pośrednik ma dostarczać 4,8 mln ton ropy naftowej rocznie za pośrednictwem ropociągu Przyjaźń. Kontrakt wart jest łącznie około 8 mld dol. (22,4 mld zł).
Souz Petrolium od połowy zeszłego roku dostarcza Orlenowi ropę naftową na podstawie umów krótkoterminowych. Z Mercuria płocki koncern współpracuje od 17 lat.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL