Nie każda decyzja inspektora jest sprawiedliwa

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
PIP nie musi informować, że przychodzi z kontrolą do przedsiębiorstwa. Niezależnie od celu wizyty pracodawca nie może odmówić przeprowadzenia czynności kontrolnych, a wręcz ma obowiązek je ułatwić
Podczas kontroli w firmie inspektorzy pracy mają prawo wglądu do każdego pomieszczenia, bez względu na porę dnia. Mogą wskutek wykrytych uchybień wydawać nakazy usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy. Mają też możliwość nakładać na firmy mandaty oraz kierować wnioski o ukaranie do sądów. Pracodawcy nie muszą się zgadzać z takimi środkami.Mogą m.in. wnieść odwołanie od decyzji inspektora albo zgłaszać zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.[srodtytul]Bez przeszkód[/srodtytul]Gdy kontrola jest już w toku, wtedy nic nie może przeszkodzić inspektorowi w wykonywaniu jego czynności. Nie można zatem stwierdzić, że dane dokumenty są tajne i nie zostaną udostępnione lub że do danego pomieszczenia ma wstęp np. wyłącznie prezes lub członek zarządu.Inspektor pracy bowiem nie musi uzyskiwać dodatkowych przepustek, aby swobodnie poruszać się po terenie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Nie musi też być poddawany rewizji osobistej – nawet jeśli t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL