Nagroda za długoletni staż, gdy są spełnione warunki

www.sxc.hu
Jeśli w dniu, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający zatrudnionego do nabycia prawa do jubileuszówki, nie było przepisów przyznających mu takie świadczenie, nie uzyska go nawet wtedy, gdyby później wprowadzono takie regulacje
[b]– Spółka akcyjna, w której pracuję, od 3 lipca 1995 r. określa w zakładowym układzie zbiorowym pracy zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie dwóch warunków:- odpowiednia liczba lat pracy w ogóle (20, 25, 30, 35, 40, 45),- minimalny staż pracy w firmie.Do 11 lutego 2009 r. minimalny staż pracy w firmie uprawniający do jubileuszówki wynosił 15 lat. Nieprzerwanie pracuję od 1 października 1973 r. i w 2008 r. minęło mi 35 lat pracy, ale nie spełniłem drugiego warunku, czyli 15 lat pracy w firmie. Miałem tylko 13 lat. W lutym 2009 r. obniżono jednak wymaganą liczbę lat pracy w firmie do 12.Czy w związku z tym należy mi się nagroda za 35 lat pracy wypłacona w 2009 r.?[/b] – pyta czytelnik.Nagroda jubileuszowa jest dla większości pracowników świadczeniem fakultatywnym. Przysługuje tylko wtedy, gdy jej wypłatę przewidują przepisy wewnątrzzakładowe, np. układ zbiorowy pracy (uzp) czy regulamin wynagrad...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL