Pracownik odda należności, ale nie natychmiast

Fotorzepa, MW Michał Walczak
[b]Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Odwołał się do sądu pracy. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy w tym trybie było wadliwe. Nie przywrócił jednak tej osoby do pracy, ale w zamian za to przyznał jej odszkodowanie. Pracownik zaciągnął ponadto z zakładowego funduszu socjalnego pożyczkę na cele mieszkaniowe. Z regulaminu tego funduszu wynika, że w razie zwolnienia dyscyplinarnego podwładnego musi on od razu zwrócić niespłaconą część pożyczki. Czy w tym wypadku powinien natychmiast oddać tę należność?[/b][b]Nie.[/b] Z regulaminu funduszu wynika, że tylko w razie zwolnienia dyscyplinarnego zaciągniętą pożyczkę trzeba zwracać natychmiast, oznacza to, że ten pracownik może ją zwrócić w innym terminie określonym w regulaminie. Sąd pracy bowiem zakwestionował dyscyplinarne rozwiązanie z nim angażu.Tę opinię potwierdził również [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 18 kwietnia 2001 r. (I PKN 359/00). [/b]Stwierd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL