Dokumentacja w zeszycie lub segregatorze

www.sxc.hu
Każda firma, nawet ta, do której drzwi nigdy jeszcze nie zapukał inspektor, musi mieć książkę kontroli. O tym, jak ma ona wyglądać, decydują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 81 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C85086C179AB7D978B97748BBB0C31FB?id=236773]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[/link] mówi wyraźnie, że przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Musi też gromadzić upoważnienia i protokoły przeprowadzanych u niego kontroli.[b]Nie ma przy tym określonego terminu, jak długo należy trzymać książkę i inne dokumenty pokontrolne. Należy więc uznać, że robi się to bezterminowo.[/b]Okazanie książki inspektorowi jest obowiązkowe. Kontrolowany powinien ją udostępniać zawsze, gdy jej zażądają. Wymóg posiadania takiej kompletnej książki może też się stać ważnym orężem w walce o prawa przedsiębiorców. W ten sposób mogą wykazać, że zastosowali się do zaleceń pokontrolnych albo że czas trwania danej kontroli w firmie powinien się skończyć, ponieważ inspekcja wykorzystała już swój limit na sprawdzanie jej ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL