Daty się nie powtórzą

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
[b]W jakim terminie zawierać umowy o przygotowanie zawodowe w celu nauki zawodu: do 30 listopada danego roku (w świetle nowelizacjirozporządzenia z 19 grudnia 2008 r.) czy w terminach przyjęć uczniów do zasadniczej szkoły zawodowej, tj. najpóźniej do 30 września danego roku?[/b]Umowy o pracę w celu praktycznej nauki zawodu z pracownikami młodocianymi, którzy dokształcają się w zasadniczych szkołach zawodowych, powinny być zawierane w okresie naboru do tych szkół. Do 30 listopada dostarczamy do odpowiedniego centrum edukacji i pracy młodzieży kopie zawartych umów z młodocianymi.[b]Jak postąpić z refundacją, gdy młodociany zatrudniony na umowę o przygotowanie zawodowe w celu nauki zawodu zgłosi się do odbywania praktyki w okresie od 1 do 31 grudnia? Kiedy w takiej sytuacji wystąpić o zawarcie umowy o refundację z OHP?[/b]Jeżeli jest to umowa pozaszkolna (tzn. młodociany nie jest uczniem zasadniczej szkoły zawodowej), to można złożyć wniosek o zawarcie umowy refundacy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL