Poradniki

Kompensata nie tylko w kraju i dla rodaka

www.sxc.hu
Szanse na pomoc państwa ma także pokrzywdzony obywatel innego państwa UE
Zasadą jest, że nasza ustawa załatwia nie tylko sprawy pokrzywdzonych Polaków, ale i obywateli unijnych, którzy ucierpieli na terenie naszego kraju. W dodatku nasi obywatele mogą też występować o pomoc do innych państw unijnych, w których padli ofiarą przestępstwa.
Oto pierwsza z możliwych sytuacji – unijny obywatel ucierpiał w Polsce. Swoje pierwsze kroki musi skierować do (właściwego) prokuratora okręgowego. O tym, który to będzie konkretnie, decyduje miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej. To właśnie prokurator ma obowiązek informować osobę uprawnioną o możliwości i warunkach ubiegania się o pomoc przyznawaną przez sąd polski.
Do obowiązków polskiego śledczego należy też udostępnienie formularza wniosku o przyznanie kompensaty oraz pomoc w jego wypełnieniu. To niejedyna sytuacja, kiedy można o pomoc poprosić prokuratora. Teraz druga sytuacja – prokurator pomaga też wszystkim, którzy ubiegają się o pieniądze w innym państwie unijnym przyznawane przez tamtejsze sądy. Taka procedura wchodzi w grę, gdy do przestępstwa doszło na terenie państwa unijnego. Załatwienie wszelkich formalności wymaga dobrej współpracy międzynarodowej. Polski prokurator, do którego trafią wnioski naszych pokrzywdzonych obywateli, przekaże je szybko właściwemu sądowi w Unii Europejskiej. Sam jednak nie będzie zajmował się tym, czy są one zasadne czy też nie. Pokrzywdzony nie musi się też obawiać wysokich kosztów tłumaczeń dokumentów przekazywanych za granicę. Za wszystko płaci Skarb Państwa. Może on także liczyć na bieżącą informację na temat postępów w jego sprawie, a nawet poznać przybliżony termin zakończenia postępowania o przyznanie kompensaty. Na daleko idącą pomoc liczyć też może polski sąd, który ma zdecydować o przyznaniu pieniędzy obywatelowi unijnemu pokrzywdzonemu w Polsce.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL