Pracownik zapłaci za niewykonane obowiązki

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Szef może żądać od podwładnego, który porzucił pracę, odszkodowania, jeśli zdoła wykazać, że poniósł z tego powodu szkodę majątkową
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Dlatego też w razie porzucenia przez pracownika pracy firma może zasadnie zastosować wobec niego tryb rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy podwładnego.[srodtytul]Porzucenie posady[/srodtytul]Natomiast samo porzucenie pracy nie jest obecnie uregulowane w kodeksie pracy, który nie zawiera też przepisów dotyczących wprost jego skutków i ewentualnej odpowiedzialności za powstałą z tego powodu szkodę. Nierzadko jednak zdarza się, że pracownicy z dnia na dzień porzucają pracę, nie składając przy tym żadnych pisemnych oświadczeń.Pracodawcy wskutek takich zachowań często ponoszą też szkody związane np. z opóźnieniem wykonywanych prac. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników określa a...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL