fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 października 2009 r

? Prezes Rady Ministrów nadał nowy statut Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych. W terminie 30 dni, liczonych od dzisiaj, minister spraw zagranicznych powoła nowych członków siedmioosobowej Rady Instytutu; jej kadencja potrwa cztery lata [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328390](DzU nr 170, poz. 1333)[/link]
[srodtytul]ROLNICTWO EKOLOGICZNE[/srodtytul] ? wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym; dotyczące go rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi weszło w życie 27 października ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329353]DzU nr 178, poz. 1378[/link])
[srodtytul]FUNDUSZ KOLEJOWY[/srodtytul] ? zmieniona uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329173](MP nr 68, poz. 878)[/link] [srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul] ? prezes Rady Ministrów zarządził, że przedterminowe wybory wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim odbędą się w niedzielę, 20 grudnia 2009 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329506]DzU nr 179, poz. 1391[/link]) [srodtytul] WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO[/srodtytul] ? zgodnie z wyrokiem z 20 października (SK 6/09) dzisiaj traci moc – z powodu niezgodności z konstytucją – art. 47922 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na podstawie art. 4011. Innymi słowy: termin dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku na wznowienie postępowania nie dotyczy wznowienia postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329499]DzU nr 179, poz. 1395[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA