fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

O czym zarząd decyduje sam

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Bardzo często zarząd potrzebuje zgody wspólnoty. Nie ma pełnej swobody w decydowaniu
O najważniejszych sprawach decyduje wspólnota. Jej zarząd może podejmować samodzielnie tylko czynności zwykłego zarządu. Należą do nich m.in.:
? reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, ? prowadzenie spraw finansowych wspólnoty,
? przygotowanie projektów uchwał, a następnie realizacja podjętych przez właścicieli uchwał, ? zwoływanie zebrań (w tym rocznego), ? przedstawianie na rocznym zebraniu wspólnocie sprawozdania finansowego dotyczącego rozliczania poszczególnych pozycji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego i wysokości miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ? organizowanie prac porządkowych, remontowych, ? zapewnienie dostaw mediów do nieruchomości, ? pośrednictwo w rozliczeniach między właścicielami oraz dostawcami mediów, ? udzielanie informacji właścicielom o wspólnocie i udostępnianie im do wglądu (kontroli) dokumentacji finansowo-księgowej. Lista czynności przekraczających zwykły zarząd, które wymagają zgody właścicieli, jest bardzo długa. Znajduje się na niej m.in. (art. 22 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0FD70791BC9FBF3B5953780267AECAA0?id=128489]ustawy o własności lokali[/link]): ? ustalenie wynagrodzenia zarządu, ? przyjęcie rocznego planu gospodarczego oraz ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, ? zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej oraz nabycie nieruchomości, ? udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, ? wytoczenie powództwa właścicielowi mieszkania zalegającego z opłatami lub wykraczającego przeciwko porządkowi domowemu, ? udzielenie zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów w kwestiach przekraczających zwykły zarząd, ? określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. [b]Pamiętaj![/b] Czasami zarząd nadużywa swojej pozycji we wspólnocie i np. sam sobie podnosi wynagrodzenie. Jest to ewidentne łamanie prawa. Decyzję o podwyżce wynagrodzenia mogą podjąć wyłącznie właściciele w formie uchwały.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA