Szkolenie BHP nie zawsze obowiązkowe

Fotorzepa, Dorota Awiorko-Klimek Dor Dorota Awiorko-Klimek
Czy osoby pracujące na umowę-zlecenie trzeba przeszkolić w zakresie BHP?
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]Kodeks pracy[/link] dosyć obszernie i precyzyjnie określa obowiązki pracodawcy wobec pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.Czy takie same obowiązki spoczywają na nim odnośnie do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę?Analizując kodeks pracy, stosowne zapisy w tym zakresie znajdziemy w przepisach końcowych. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 – osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Nie znajdziemy tu jednak odesłania do rozdziału VIII, działu X kodeksu pracy stanowiącego o obowiązkow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL