Zleceniobiorcy nie trzeba wysyłać do lekarza

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Zawierając z daną osobą umowę cywilnoprawną, nie mamy wobec niej takiego zakresu praw i obowiązków jak względem pracownika. Nie oznacza to jednak całkowitej swobody w zatrudnieniu
Podpisanie angażu pracowniczego sprawia, że jego strony łączy stosunek pracy. A to oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym właśnie przez przedsiębiorcę. Natomiast firma jest zobligowana do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tak też mówi art. 22 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].Inaczej jest w przypadku umów, które nie wynikają z kodeksu pracy. Tak jest m.in. ze zleceniem. Jest ono regulowane przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Jaka jest jego definicja?[srodtytul]Należyta staranność...[/srodtytul]Zawierając taką umowę przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania dla dającego zlecenie określonej czynności prawnej. Wynika to z art. 734 § 1 k...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL