Ostatni moment na umowę z audytorem

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Sprawozdania finansowe muszą badać nie tylko spółki akcyjne. Obowiązek ten dotyczy również dużych firm działających w formie spółek z o.o., osobowych czy firm prowadzonych przez osoby fizyczne
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych określone zostały w art. 64 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DED6E77EF8552CDCA4A624887B51EF46?n=1&id=324433&wid=327719]ustawy o rachunkowości[/link]. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczy on jednostek kontynuujących działalność. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 – 3 badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe:- banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,- jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,- jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,- spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.[srodtytul]Istotne wskaźniki[/srodtytul]Pozostałe podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, nie zawsze muszą zawierać umowę z biegłym rewidentem. Co roku powinny więc sprawdzać, czy dotyczy ich ten obowiązek....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL