Okres rozliczeniowy może trwać nawet rok

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Pozwala na to pakiet antykryzysowy. Jednak takie wydłużenie musi być wprowadzone w porozumieniu z pracownikami
Pakiet antykryzysowy daje pracodawcom możliwość wprowadzenia wydłużonego, 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Ustawa dopuszcza takie rozwiązanie, gdy jest ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi bądź też dotyczącymi organizacji czasu pracy. Z uwagi na ogólne sformułowanie powyższych przesłanek takie wydłużenie okresu rozliczeniowego może mieć miejsce niemal w każdej sytuacji. Nie jest to jednak zależne wyłącznie od decyzji pracodawcy.[srodtytul]Układ lub porozumienie[/srodtytul]Wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego musi bowiem nastąpić w ramach układu zbiorowego lub porozumienia zawieranego z działającymi u danego pracodawcyzakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli u danego przedsiębiorcy nie ma związków zawodowych, decyzja o wprowadzeniu dłuższego okresu rozliczeniowego powinna zostać podjęta w porozumieniu z odpowiednio wyłonionymi przedstawicielami załogi. Przepisy pakietu antykryzysowego regulujące omawi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL