fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 174 z 19 października 2009

[b]Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 1351) z 16 października w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009; weszło w życie 19 października, ale z mocą od 1 października.
[b]Rozporządzenia Ministrów[/b] (poz. 1352 – 1356): ? kultury i dziedzictwa narodowego z 29 września zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach artystycznych; 19 października,
? pracy i polityki społecznej z 8 października zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzeń za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; 3 listopada, ? rolnictwa i rozwoju wsi, z 7 i 8 października, w sprawie: – terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania, – sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych; oba 3 listopada, ? rozwoju regionalnego z 8 października w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3 listopada. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328719]Dz.U. nr 174[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA