Ostatni dzwonek na rozliczenie złych długów za 2007 rok

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Pod koniec 2009 r. wygaśnie możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w stosunku do faktur wystawionych w ciągu całego 2007 r.
Ulga ta daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia VAT należnego wynikającego z faktur wystawionych na rzecz niewypłacalnych dłużników.Dopiero od 1 grudnia 2008 r. ustawodawca złagodził formalne wymogi, które w praktyce uniemożliwiały takie obniżenie.Obecnie przesłanki wykorzystania ulgi na złe długi są dla wierzyciela bardziej obiektywne i jasne. Nie zmieniło się jednak to, że przepisy wymagają szczegółowego udokumentowania prawidłowości skorzystania z ulgi i podjęcia wielu czynności formalnych.Chodzi tu przede wszystkim o konieczność zawiadomienia dłużnika: o zamiarze skorzystania z ulgi, o jej ostatecznym wykorzystaniu (jeśli po wysłaniu zawiadomienia o chęci skorzystania z ulgi dłużnik nie uiścił należności w terminie 14 dni) oraz zawiadomienie urzędu skarbowego o skorzystaniu z ulgi. Ponadto, przed zastosowaniem ulgi, należy także zweryfikować, czy dłużnik posiada wciąż status podatnika VAT czynnego. Ulga obowiązuje bowiem tylko w relacjach między przedsięb...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL