Porozumienie znosi wszystkie zakazy

www.sxc.hu
Możesz pożegnać podwładnego nawet z dnia na dzień i nie dać mu ani grosza. Ale musi się on na to zgodzić
Najlepiej byłoby dogadać się z pracownikiem, aby odszedł z firmy za porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2EB078A154F5F4E4CC04108694D50DE6?id=76037]k.p.[/link]). Bo wtedy nie obowiązują żadne procedury, terminy i zakazy. Nie ma specjalnych kruczków prawnych ani pułapek, w które można wpaść. Przy tym sposobie rozstania wszystko zależy od obu stron: pracodawcy i zatrudnionego.[srodtytul]ETAP 1. [/srodtytul][b]Propozycja w dowolnej formie[/b]Bez względu na to, kto wychodzi z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem, musi ją przedstawić drugiej stronie. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie to zrobi, ponieważ przepisy jej nie określają. Zatem może ją złożyć ustnie, telefonicznie, pisemnie czy za pośrednictwem e-maila. Aby mieć jednak dowód na wypadek ewentualnego sporu, najlepiej przygotować ją na piśmie. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy to pracownikowi zależy na rozstaniu w tym trybie i to szy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL