Ile wynosi współczynnik ekwiwalentowy dla niepełnozatrudnionych

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Dzieląc podstawę ekwiwalentu za urlop przez 21,08 a potem jeszcze przez osiem godzin, znacznie zaniżamy to świadczenie dla zatrudnionych na cząstce etatu i dla pracowników niepełnosprawnych
Dzieje się tak dlatego, że § 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)[/link] przewiduje wyłącznie podział podstawy wymiaru ekwiwalentu przez współczynnik (w 2009 r. 21,08) a następnie przez osiem godzin.W ten sposób uzyskujemy wartość godzinową ekwiwalentu, którą mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego przez podwładnego urlopu wypoczynkowego w chwili ustania zatrudnienia i mamy już ekwiwalent za urlop.Rachunki te są jednak prawidłowe wyłącznie dla pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy i tych, dla których zwykła dobowa norma czasu pracy wynosi osiem godzin. Stosując je wiernie do obliczania ekwiwalentu za urlop dla niepełnozatrudnionych i niepełnosprawnych, powodujemy, że należność ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL