Czy podstawę do potrąceń pomniejszamy o składkę zdrowotną

Rzeczpospolita
Gdy komornik egzekwuje długi z poborów zatrudnionego, kodeks każe je ściągać z wynagrodzenia brutto obniżonego o składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę podatkową. W praktyce ujmuje się jednak z płacy netto
Z wynagrodzenia zatrudnionego możemy potrącać tylko należności ściśle sprecyzowane i według zasad określonych w art. 87 – 91 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3AE8E6B4C66B4F70F87CDAAF1D167506?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Na żądanie komornika obowiązkowo pobieramy z niego:- objęte tytułem wykonawczym alimenty,- objęte tytułem wykonawczym inne świadczenia niż alimentacyjne,- zaliczki pieniężne udzielone podwładnemu,- kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.[srodtytul]Przy obowiązkowych są limity[/srodtytul]Kodeks wyznacza jeszcze kolejność tych odliczeń, maksymalną kwotę do potrącenia oraz tzw. kwotę wolną od potrąceń, jaką musimy zostawić pracownikowi do dyspozycji. Dla przykładu świadczenia inne niż alimentacyjne potrącamy:– w drugiej kolejności, zaraz po alimentach, oczywiście jeśli pozwalają na to podane limity,– do 3/5 wynagrodzenia (dopuszczalna kwota potrącenia),– zostawiając kwotę wolną od potrąceń – minimalne wynagrodzenie za pracę po pobraniu skł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL