fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Eksperci NBP odpowiadają na pytania czytelników

blog.rp.pl/euro
[b] TLUKAM: Jakie korzyści dla mnie jako przeciętnego Polaka przyniesie fakt wymiany złotego na euro?[/b]
Korzyści dla każdego obywatela można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednią korzyścią jest większa stabilność cen, gdyż poziom inflacji w strefie euro jest niższy niż w Polsce, wahania kursu euro wobec innych walut są mniejsze, co oznacza, że ceny dóbr importowanych wahają się w mniejszym stopniu niż w Polsce. Użytkownicy kredytów w złotych skorzystają na przewalutowaniu kredytu ze złotego na euro w dniu wprowadzenia euro, co doprowadzić powinno do spadku oprocentowania, bo zamiast stopy WIBOR będzie brana pod uwagę stopa EURIBOR. Mniejsze wahania kursowe to korzyści dla Polaków podróżujących do państw strefy euro i brak kosztów transakcyjnych – brak marży w przypadku wymiany złotego na euro. Pośrednimi korzyściami są pozytywne efekty dla gospodarki wynikające z obniżenia poziomu oprocentowania kredytów dla firm, stabilności kursowej, wzrostu poziomu wymiany handlowej z państwami strefy euro. To powinno doprowadzić do przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarki, co będzie prowadziło do przyśpieszenia tempa wzrostu płac w Polsce.
[b]GRZESIEK: W jaki sposób zmienione zostanie oprocentowanie kredytów złotówkowych w momencie wprowadzenia euro? Aktualnie proponowane marże są niższe dla kredytów w złotych niż tych w euro. Czy marże ulegną zwiększeniu, a WIBOR zamieni się na EURIBOR? [/b]
Jak wyglądała taka sytuacja podczas wprowadzania euro na Słowacji? Druga część pytania jest podobna, chodzi mi o sytuację z kredytami we frankach w momencie wprowadzenia euro.
W krajach wprowadzających euro wszystkie umowy cywilne na podstawie odpowiedniej ustawy są przewalutowane na euro z waluty narodowej po kursie oficjalnym. Warunki umów nie mogą się pogorszyć dla użytkownika, co wynika z dwóch eurorozporządzeń regulujących zasady wprowadzenia euro pierwszych 11 państw w 1999 roku (w formie bezgotówkowej). Oznacza to, że automatycznej zmianie może podlegać tylko część zmienna umowy hipotecznej: WIBOR zastąpiony będzie przez EURIBOR dla kredytów hipotecznych nominowanych w złotym. Wprowadzenie euro nie wpływa na poziom marży banku. Wszelkie zmiany marży: przed wprowadzeniem euro, w okresie wprowadzania i później, będą podejmowane na zwykłych zasadach, takich jak obecnie – wprowadzenie euro nie powinno na to wpływać.
Warunki umów kredytowych zaciąganych w innych walutach niż złoty (dolar, jen, frank szwajcarski, euro) nie zmienią się wcale w dniu wprowadzenia euro.
[ramka] [b]Masz pytanie? Wpisz je na naszym blogu: [link=http://blog.rp.pl/euro]blog.rp.pl/euro[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA