fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wóz strażacki musi być konkurencyjny

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Kryteria nie mogą prowadzić do preferowania wybranej oferty, jeśli nie jest to uzasadnione potrzebami
Kielecka straż pożarna zorganizowała przetarg na dostawę wozu z drabiną automatyczną wysokości 35 m. O wyborze oferty miały decydować dwa kryteria. Pierwsze, któremu przypisano wagę 80 proc., to cena, a drugie, o wadze 20 proc., to parametry techniczne.
To ostatnie zostało oprotestowane przez jedną z firm. Straż zamierzała oceniać tylko dwie rzeczy: sposób wysuwania się podpór oraz liczbę wejść do kosza. Przy tym podpory wysuwane poziomo miały dostać 50 punktów, a wszystkie inne rozwiązania – zero. Kosz z czterema wejściami też otrzymałby 50 pkt, a z trzema – już zero.
Firma, która złożyła protest, a później odwołanie, udowodniła przed Krajową Izbą Odwoławczą, że na rynku są tylko dwaj dostawcy, którzy mogą zaoferować pojazd z drabinami wymaganej długości. Poza tym jej konkurent dostałby komplet punktów za kryterium techniczne, a ona sama zero.
Skład orzekający stwierdził, że sformułowanie kryteriów w praktyce pozbawiało tę firmę szans na zdobycie zamówienia([b]sygn. KIO/UZP 1259/09[/b]). Na podstawie szacunkowej wartości zamówienia obliczył, że aby cena rekompensowała brak punktów za ocenę techniczną, musiałaby być o 400 tys. zł niższa. A to, jak oświadczył odwołujący się przedsiębiorca, byłaby już cena dumpingowa.
Zdaniem KIO kielecka straż nie uzasadniła, by ustanowione przez nią kryteria rzeczywiście wynikały z jej specyficznych potrzeb. Poziome wysuwanie podpór miało być pomocne w zróżnicowanym terenie. Firma składająca odwołanie przedstawiła jednak referencje wystawione przez straż w Nowym Sączu, z których wynikało, że jej drabina też sprawdza się w terenie o zróżnicowanej wysokości.
– Zamawiający dopuścił się naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, gdyż uniemożliwił rzeczywistą konkurencję. [b]Sformułowanie kryteriów oceny technicznej w taki sposób, że punkty może uzyskać wyłącznie jeden wykonawca, w sytuacji gdy zamawiający nie uzasadnił należycie doboru punktowanych parametrów, narusza przepisy[/b] – podsumowała przewodnicząca Magdalena Grabarczyk.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA