fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 16 października 2009

[srodtytul]Prezydent RP podpisał ustawy:[/srodtytul]
- z 25 września o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, - z 28 sierpnia o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- z 11 września o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie16 września 2004 roku, - z 11 września o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Dausze 18 listopada 2008 r., - z 11 września o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 15 maja 2007 r., - z 24 września o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Nowej Zelandii w sprawie programu „Zwiedzaj i pracuj” (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie 9 maja 2008 r. Ustawy muszą być jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw; pierwsza wejdzie w życie po upływie siedmiu dnia od dnia ogłoszenia, pozostałe po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA