Koniec zatrudnienia, koniec ubezpieczeń

www.sxc.hu
Ustanie stosunku pracy, bez względu na przyczynę, powoduje, że musimy wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Mamy na to siedem dni
Po ustaniu zatrudnienia pracownik nie podlega już ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tego tytułu. I to bez względu na to, w jakim trybie doszło do rozwiązania stosunku pracy. Zarówno rozstanie za porozumieniem stron, wypowiedzeniem (złożonym przez pracodawcę lub pracownika), jak i bez wypowiedzenia czy w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę wywołuje taki skutek.[srodtytul]Na formularzu ZWUA[/srodtytul]Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń – stanowi art. 36 ust. 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9814158CE2791853E0FC0945A1D7C0E3?id=184677]ustawy systemowej[/link]. A że przepisy tego aktu prawnego stosujemy także do ubezpieczenia zdrowotnego, to i tu potrzebne jest wyrejestrowanie (art. 74 ustawy zdrowotnej).Jak realizujemy ten obowiązek? Poprzez złożenie formularza ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego). Na tym druku w pole „data ustan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL