Nie domagaj się spisu osób należących do związku

Pracodawcy chcą, aby związki zawodowe udostępniały im imienne listy pracowników objętych ochroną. Generalny inspektor danych osobowych twierdzi, że nie jest to zgodne z prawem
Nie ma uzasadnienia dla przekazania przez organizację związkową wykazu wszystkich pracowników korzystających z jego ochrony – uważa GIODO.Dlatego należy stosować zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych, która oznacza, że swym rodzajem i swą treścią przetwarzane informacje nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania. W związku z tym pracodawca, jako administrator danych, realizując tę zasadę, powinien się powstrzymać przed gromadzeniem danych o pracowniku niejako na zapas – w sytuacji gdy nie zamierza w stosunku do niego podejmować kroków, które uzasadniałyby konieczność zwrócenia się do związku zawodowego o przekazanie informacji, czy korzysta on z jego obrony.Niejednokrotnie na ten temat wypowiadał się także Sąd Najwyższy. Niestety, nie jednolicie. Początkowo wyrażał pogląd, że pracodawca w przypadku, gdy musi w konkretnej sprawie współdziałać z organizacjami związkowymi, nie może żądać przedstawienia imien...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL